I Slottsskogen är kälkbacken nu i ordning och tillgänglig för allmänheten. Enskilda sällskap få i tur och ordning efter anmälan disponera densamma under aftnarne, då banan upplyses af bloss.

Det syns på den lifliga freqvensen att detta slags vinter nöjen nu njutas med nyhetens hela behag. Och om vädret “framhärdar” såsom dessa sista dagar så synas vintersportens idkare nu få god om än sen ersättning för sin långa väntan. Fro­sten håller i sig, men vinden och himlens öfrigft tecken tyda dock på snö.

Nordens” skridskobana har nu åter blifvit öppnad. Det vimlar af skridskoåkare där nere hvarje afton. Man söker taga sin skada igen för all den vintersport man denna säsong gått miste om.

I morgon fredag afton blir det musik å banan.

Täflingarna om det svenska mästerska­pet i hastighetsåkning, hvilka som bekant skola försiggå å “Nordens“ bana, hafva uppskjutits till den 26 och 27 dennes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kälke i trä och järn, tillverkad under 1890-tal. Gåva till museet år 1975 från Kurt Nielsen. Kälken tillhörde hans far, köpmannen Oscar Nielsen, född 1886.