1800-talets Göteborg

Tillvarataget

Under rubriken tillvarataget kunde man den 16 februari hitta en väska som upphittats å Haga Nygatan samt en mindre sedel hittad på Andra Långgatan, tänk dock på att upphittaren träffas säkrast mellan 6-7 på kvällen….

Ur: Göteborgs Aftonblad 16 februari 1898

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Andra Långgatan mot väster från Järntorget, ca 1915.