”Under de senare dagarne ha tvenne sjömän, anställde å i hamnen liggande fartyg, försvunnit Den 16 dennes på aftonen lemnade andre maskinisten å ångaren »Aldebaran» Anders Gustaf Adolfsson sitt fartyg och har sedan ej varit synlig. Han var 56 à 56 år gammal och skrifven i Skepparegatan 99 Göteborg.

Dagen förut, den 16, hade 48-årige andre styr­mannen å i Malmö hemmahörande segelfartyget »Svea» Frans Leonard Johansson lemnat sitt far­tyg utan att sedermera ha återkommit eller varit sedd. Han var bosatt i Kalmar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Briggen Svea av Timmernabben på slipen på Kalmar varv 4.11 1908. Till vänster på fotot syns akterskeppet på skonaren Banken.