1900-talets Göteborg

Rädsla och vandalism Biskopsgården

”Dörrar sönderslagna, en hel vägg raserad, sex entrérutor krossade, väggputsen sönderslagen, klotter, takplattor i entréer krossade. På detta sätt har ungdomar i kvarteret kring Blidvädersgatan 14 i Biskopsgården lyckats fördärva nära nog varenda entré och källarutrymme. Men detta är inte det uppseendeväckande, i ställe frapperas man av den skräck för repressalier som nu behärskar invånarna i kvarteret.

– Jag bor här på första våningen och har gång på gång fått gå ner i källaren, för att säga åt ungdomarna att gå ut därifrån. Dom har bankat och slagit sönder och fört ett otroligt väsen, berättar hr Kjell Wahlberg, som bor i den värst drabbade uppgången, Blidvädersgatan 14.

Det har sedan en lång tid varit ett oerhört liv i husets källarutrymmen, ungdomar i 15-årsåldern, både flickor och pojkar har slagit sönder dörrar och isoleringsplattor runt värmeledningarna för huset. Klotter och sönderhackade väggar ser man överallt.

Rädsla

I kvarteret märker man rädsla för rpressalier om man lägger si i vad ungdomarna gör. Namnskyltar på dörrarna slås sönder och kraftiga smällare kastas in i brevlådorna. Knivhack i lister och dörrar vittnar om ungdomarnas framfart.

– Jag är inte rädd att säga mitt namn, säger hr Wahlberg, för jag har kört ut dom och sagt till dom så många gånger, så dom vet vem jag är. Personligen drabbades jag inte av att få något förstört denna helgen. Men snart är det väl min tur.

I källaren under hr Wahlbergs lägenhet har ungdomarna lyckats med konststycket att slå ut en hel vägg, genom att först ta bort dörren, därefter bända loss dörrkarmen och slutligen slå sönder den murade väggen och bända sönder armeringen. Två glasmästare hade på fredagen fullt arbete med att återställa entrédörrarna, och det var med ett resignationens leende de berättade att situationen inte var ny. Varje dag finns det alltid någon ruta som måste ersättas.

Polisutredning

Enligt polisen är ärendet under utredning och man har vetskap om det gäng som härjar i området.

Men faktum kvarstår. Vandaliseringen i kvarteret är inte bara en helgs livliga avslutande med öl och spritbuteljer kastade i högar i trappuppgångarna utan en långvarig nästan sytematisk förstörelse av husens entréer och trappuppgångar.

Bom.” (Ur: Göteborgs Posten 2 januari 1970)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Blidvädersgatan från söder, år 1956.