1800-talets Göteborg

”Delsbostintan”

Delsbostintan var en berömd underhållare under slutet av 1800-talet. Hon nämns ofta i tidningarna och i dagens korta notis berättas det att hon framträtt på Realläroverket i Göteborg. Läs mer om henne via denna länk.

“Delsbostintan“ hade äfven i går afton å Realläroverket en fulltalig publik som med rikliga bifallsyttringar helsade hvarje nummer å programmet som var af ungefär samma innehåll som vid soiréen å Handelsinstitutet. (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet (och nedan) är hämtad från Digitalt museum: Ida Albertina Gawell – Blumenthal, Stockholm. Född 4 november 1869. (Delsbostintan)