”Måndagen den 14 och Tisdagen 15 Mars 1898 kl. 10 f. m. och 4 e. m. låta sterbhusdelegarne efter aflidna Enkefru Gustaf von Ahlin, för­sälja genom auktion uti huset N:r 11 Föreningsgatan, ett välvårdadt lösörebo bestående af silfver ,guld, möb­ler såsom ett nästau nytt Pianino, sängar, liggsoffa, antik spegel, linne­skåp, damebyrå, fönster- och spel­bord etc., taflor, sängkläder, ljuskro­nor, tak- och bordlampor, ett kassa­skåp, glas, porslin, koppar-, järn-och blecksaker, mattor, reskoffertar m. m., hvilket allt kan få beses Lörda­gen före auktionen mellan kl. 9—3.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Föreningsgatan 11 år 1878.