1800-talets Göteborg

En f.d. stadsfiskal häktad för lösdrifveri

”I morse anträffa­des en äldre gråhårig man liggande i en tom järnvägsvagn å Lilla Bommens torg. Han uppgaf sig vara förre stadsfiskalen i Östersund Karl Magnus Robert Palm.

Redan 1895 hade Palm gjort ett besök här i Göteborg men blef då genast afsänd till Stockholm. Den 11 sistl. november frigafs han från Svartsjö tvångsarbetsanstalt samt förpassades till sin hemort i Jemtland. Emellertid kom van­drarelustan åter på honom. Vid jultiden hade han hunnit fram till Stockholm. Efter några dagars hvila där fortsatte han vandringen genom Sörmland, Östergötland, Småland och Vestergötland samt hitkom i förgår qväll alldeles medellös.

“Jag tänkte endast gå hit för ro skull på en dag. I bland har jag nog pengar“, yttrade den reslige mannen, som nu företedde en högeligen sorglig anblick.

Palm var under sin krafts dagar en duglig tjänstemän, men angreps slutligen af ett gränslöst högmod som så småning­om beredde hans fall. Han har nu under många år varit en af polisen känd luffare, som varnats för lösdrifveri i en mängd städer ända från Östersund ned till Kri­stianstad.

Han införpastades i dag på e. m. till cellfängelset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla Bommens hamn, västra kajsidan, början av 1900-talet.