1800-talets Göteborg

Misshandel å hyresgäst

”Anne Charlotte Hansson har nu till laga åtal hos stadsfiskalen i Göteborg anmält husegaren Andreas Nilsson och dennes son handlanden Herman Nilsson, begge boende i huset n:r 9 vid Kaponniergatan, samt timmermannen Herman Andersson, boende i huset n:r 13 vid samma gata, för det de lördagen den 11 d:9 öfvat våld mot henne i hennes bostad 13 Kaponniergatan.

Enligt anklagelseskriften har Herman Andersson på A. Nilssons begäran tidigt på morgonen uttagit fönstren till lägen­heten och utburit dem. Därefter har han, under det A. Nilsson höll henne, med en bräda tilldelat henne ett slag i hufvudet, samt slutligen med knytnäfvarne tilldelat henne svåra slag i nacken. På qvällen samma dag upprepades misshandeln, i hvilken då äfven sonen Herman Nilsson skulle ha deltagit.

Saken, som har väckt ett mycket obe­hagligt uppseende, kommer nu att afgöras vid rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Översiktbild över Haga, tagen från Skansen Kronan. Bortom Haga skymtar Feskekyrkan och Otterhällan, 1907-10.