Denna annons fanns införd den 2 april 1898, både färgmästare Fohlin och konstaplarna Landström, Levin och Lindholm intygar hur bra denna produkt var.

Ur: Göteborgs Aftonblad 2 april 1898.