”Göteborgarna öfverraskades vid uppvaknandet i morse att finna sin stad klädd i full vinterdräkt. Visserligen hade man föregående afton bevittnat ett af de ymnigaste snöfall som denna vinter skänkt oss, men man vän­tade väl knappast att resultatet däraf skulle bli så varaktigt. I morse låg så­lunda ett flere tum tjockt snötäcke på marken, och träd och telefontrådar dig­nade under snöbördan. Till fullkomnan­de af vinterstämningen sågs äfven ett och annat släddon profva det så oförmodadt skänkta föret. Långvarig blef dock icke den fröjden, tack vare det un­der förmiddagen inträdda blidvädret.

För markens spirande grönska torde detta snöfall verka lifligt befordrande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vid Gröna gatan 1927.