1800-talets Göteborg

Domar

Tidningarna denna dag var fyllda med rapporter kring det spända läget mellan USA och Spanien, hur skulle handeln påverkas av ett krig? Skulle spanska kapare härja på haven? Skulle USA invadera Kanarieöarna? Men i Göteborg pågick livet ändå som vanligt och ett par domar avkunnades: ”Arbetskarlen Karl Oskar Olsson dömdes i dag för första resan snatteri till tre månaders fängelse samt arbetskarlen Erik Dahlberg för första re­san stöld till tre månaders straffarbete och ett års vanfräjd.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rådhuset påbyggt 1814.