1800-talets Göteborg

Hur påverkas emigrationsångarna av ett krig?

”Emigrantångarnes Amerikaturer antagas icke behöfva lida afbräck genom ett eventuelt krig mellan Förenta staterna och Spanien. Skulle t. ex. New York och Boston bli bloc­kerade af spanjorerna, kan emigrationen ostördt gå för sig öfver britiska Nord­amerika, via t. ex. S:t Johns på New Foundland eller kanadensiska hamnar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Emigrantfartyget Rollo lämnar Göteborg, ca 1900.