”Emigrantångarnes Amerikaturer antagas icke behöfva lida afbräck genom ett eventuelt krig mellan Förenta staterna och Spanien. Skulle t. ex. New York och Boston bli bloc­kerade af spanjorerna, kan emigrationen ostördt gå för sig öfver britiska Nord­amerika, via t. ex. S:t Johns på New Foundland eller kanadensiska hamnar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Emigrantfartyget Rollo lämnar Göteborg, ca 1900.