Igenfyllningen av Östra Hamnkanalen påverkade trafiken i centrala Göteborg, bland annat fick spårvagnstrafiken ställas in under några veckor.

”Spårvägstrafiken å Östra Hamn­gatan kommer nästa vecka att inställas på grund af de gräfningar som där nu ega rum. Afstängningen af trafiken å spårvägslinien kommer att fortfara omkring två veckor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Igenläggninga av Östra Hamnkanalen. Parti av Östra Hamngatan mot norr. T.h. går Kungsgatan in.