”April synes nu vilja göra allt hvad den kan för att tillhanda­hålla den grönskande matta, hvilken det sedan tillkommer “blomstermånaden“ att vidare montera. Strålande solsken har de senaste dagarna omvexlat med ljumma duggregn, och i dag på förmid­dagen har det på solsidan rådt en värme, som framlockat vårdräkter i mängd.

Må man emellertid tillsvidare akta sig för den lockelsen! Östanvinden bär ännu kyliga fläktar, som gömma sig på lur i skuggan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Såningskvinnan, Johanna i Brunnsparken, 27 juni 1885.