1800-talets Göteborg

Fosforförgiftning

”Tjensteflickan 23-åriga Anna Erikson, nr 20 vid Landsvägsgatan, intogs i förgår å Sahlgrenska sjukhuset, sedan hon erkänt att hon intagit från en tändsticksbunt afskrapadt fosfor. I går afled flickan un­der svåra plågor.

Polisundersökning pågår.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: tändstickställ med tändsticksask och fyra stickor.