1800-talets Göteborg

Dömda till tvångsarbete

”Till tvångsarbete bortdömdes i går af poliskammaren ej mindre än fem lösdrifvare, för hvilkas bedrifter vi närmare redogjort under de senaste dagarne.

Den bekante Hilde Johansson, född 1867 i Romelanda, fick tio månader;

Johan Adolf Jönsson, som snattar kläder då han är berusad, åtta månader;

Johan August Andersson, en af Landalaligans svåraste medlemmar, 24 år gammal, bortdömdes nu för första gången och slapp undan med fyra månader;

David Hilmer Larsson, född 1878 och känd under binamnet ”Sotarn“, fick också sina fyra månader; samt

det värda paret Karl Johan Löfgren tio månader och 38-åriga Augusta Johansson sju månader.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Cellfängelset.