1800-talets Göteborg

Varningstaflor för velocipedåkare

”Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har medgifvit Göteborgs velocipedklubb att å erforderliga ställen vid vägar inom Göteborgs fögderi upp­sätta varningstaflor för velocipedåkande, innehållande orden dels “Hjulmän saktaoch dels “Hjulmän stig af“.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Stockholms Velociped klubbs utfärd till Drottnigholm 1897. Längst fram sittande, Karl-Erik Forslund.