”Lustfärd till Särö företogs i går vid 2-tiden med ångaren “Tärnan“ af lärarepersonalen vid Majornas elementarläroverk för flickor på inbjudan af f. d. rektorn vid nämnda skola C. F. Winkrans. Vid 4-tiden anlände de lustresande till Särö, som genomströfvades i skilda riktningar. Middag och förfriskningar uppdukades ombord och inmun­digades under gladaste stämning; tal och skålar utbraktes. Kl. 8 skedde återkom­sten till staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bassängen i herrbadhuset, Särö 1897.