”Göteborgs litografiska aktiebolag utsänder i dag i mark­naden en serie synnerligen väl utförda fotografier från Göteborg och Trollhättan.

Fotografierna, tio till antalet, äro inneslutna i en smakfullt utstyrd kartong och betinga ett pris af 25 öre pr styck, således för hela serien 2: 50. Från Göteborg förekomma vyer af Domkyr­kan, Norra och Södra Hamngatorna, Gustaf Adolfs staty, Trädgårdsföreningen, Hamnen, Kungsportsavenyen och parti af Slottsskogen med skansen Kronan.

Från Trollhättan finnas vyer af Nya slussarne, Helvetesfallen, Toppöfallet och Toppön.

Den utvalda samlingen, som finnes tillgänglig i boklådorna, kommer nog att få en strykande åtgång, särskildt nu i turisttiden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Domkyrkan år 1898.