”Midsommarhelgen blef i år nästan en midvintersfest, så kallt och ruskigt var det.

Majstänger reste man ändock och dansade gjorde man och på det viset kunde man hålla sig varm. Men ve den som ej kunde dansa!

Sjelfva midsommardagens förmiddag sken solen emellertid upp, och om man höll sig i lä för den kalla vinden, kunde man nästan tro att det var sommar. Men knappast var middagen öfver förr än regnmoln stego upp i vester, och alla dem som solen narrat ut i det gröna eller till skärgården jagade regnet nu hem fortare än de kommit ut.

Sjelfva staden var under hela dagen alldeles som utdöd, men blef så mycket dess lifligare när alla de huttrande, genomblötta lust”-resandena kommo hem med ångbåtar och järnvägar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Dans kring midsommarstång på gården till på Hanteverkargatan 5; Dans kring misommarstång på gården Hantverksgatan 5, år 1912.