1800-talets Göteborg

Cettis ballonguppstigning fick förhinder

”Hr Cettis tillämnade ballong uppstigning i går afton från Lorensberg hade samlat talrika folkskaror å de när­gränsande gatorna, hvilka tålmodigt vän­tade på sina “plankbiljettsplatser“ ett par timmar, oaktadt man redan tidigt tillkännagifvit att uppstigningen inhiberats.

Det regnade nämligen så mycket vid mid middagstiden och frampå eftermidda­gen, att man ej i tid kunde börja bal­longens fyllande försent och då det äntligen höll upp, var det försent att kunna hinna fylla ballongen så att den kunde bli fär­dig i någorlunda tid.

Den första ballonguppstigningen liar därför uppskjutits till onsdags afton, då den kommer att försiggå såvida någon möjlighet förefinnes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Ballonguppstigning under Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Ballongen fördes av dansken Johannessen och passagerare var fotografen Oscar Halldin.