”Småningom uppehållsväder lofva oss nu meteorologerna, och väl vo­re om de spådde sannt. Gårdagen gaf också de vackraste löften i den vägen, ty det var den enda egentliga solskens­dag vi haft på många veckor, men sist­lidna natt skingrade illusionen och bjöd på riktiga ösregn. I dag har himlens blåa fält åter lyst fram mellan remnade moln och solen strålar så vackert — ack, huru länge?

Det ideliga regnandet har börjat väc­ka allvarsamma bekymmer hos landtmännen. Så godt som allt arbete har fått stå tillbaka för regnvädrets skull. Den visserligen ännu på rot stående höskör­den far illa af det ständiga regnvädret. Arbetet på trädesjorden är det ock svårt att förrätta. Rågen, hvilken allmänt är ovanligt lång i år, har på många ställen lagt sig ganska betydligt i följd af den regniga väderleken, så att man fruktar att kärnan blir dålig. Lika ifrigt som man före midsommar längtade efter regn längtar man nu efter uppehållsväder.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Oxar som drar hölass i Bockaberg, i Ramkvilla eller Bäckseda i Vetlanda kommun.