”Frälsningsarméns herberge är det meningen att utvidga. sedan det nuvarande visat sig otillräckligt. Her­berget är afsedt att bereda nattlogi mot billig betalning, och tillströmningen till detsamma har varit synnerligen stor. Den nuvarande lokalen vid 2:dra Långgatan 31 rymmer 160 sängar. Den nya loka­len skulle bereda utrymme dels för 200 sängar och dels en rymligare värmestuga än den närvarande.

Herberget skulle förenas med ett arbetshem. Ett räddningshem för qvinnor är man äfven betänkt på att uppföra. Platsapskaffning skall äfven förmedlas i sammanhang med hemmet. Ett dylikt hem existerar sedan en tid i Stockholm I och har visat goda resultat.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Frälsningarméns hus på Södra Allégatan 9. Frälsningsarmén köpte huset 1895 av varietéteatern Concert de Boulevard.