”De tyske turnarne går på förmiddagen en utflykt till Slottsskogen.

Vid half 12-tiden samlades man till “Frühschoppen“ i ölhallen Weise.

På eftermiddagen gjordes ett kort be­sök i Trädgården, där förfriskningar intogos.

Affärden frän Göteborg skedde kl. half 7 e. m. med ångaren “H. P. Prior“, med hvilken turnarne kommit hit. Hem­resan gick öfver Köpenhamn.

I turistsäsongen. Ett stort österrikiskt turistsällskap, som vistats i Stockholm sedan den 26 juli och som under ledning af presidenten för det österrikiska turistsällskapet hr Silberhubet besett hufvudstaden, afreste i lör­dags kanalvägen närmast till Motala.

Därifrån fortsattes resan till Göteborg samt via Kristiania till Bergen, där utställningen skall beses.

— Ett engelskt turistsällskap om 23 personer anlände till Stockholm i lör­dags på väg från Nordkap. Efter ett par dagars uppehåll i vår hufvudstad skulle sällskapet öfver Göteborg anträda hemfärden. Sällskapets medlemmar be­stå till största delen af köpmän samt några vetenskapsmän med familjer.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg Ölhallen Weise år 1900.