”En husegare vid Norra Hamngatan har anmält att från hans hustak bortstulits zinkplåt, värd 33 kr. Detektiva polisen häktade i går på misstanke plåtslagaren Gustaf Adolf Hollander och lärlingen Birger Jo­hansson, båda anstälda hos plåtslagare C. E. Nilsson på Pusterviksgatan.

Hollander erkände snyftande att han föröfvat tillgreppet och lockat gossen att deltaga däri. Plåten hade de sålt för sammanlagdt kr. 4: 22 hos lumpsamlare.

Båda få vistas på fri fot, till dess målet kommer före inför rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Hamnkanalen. Norra och Södra Hamngatorna. ”I kanalen ligga bland annat ‘strömbåtar’ med råsegel.”