”Patent- och registreringsverket har beviljat registrering för följande nya bolag:

Stekens tegelbruksaktiebolag, som skall drifva tegeltillverkning och jordbruk. Aktiekapitalet uppgår till 130,000 kronor och kan utgöra lägst detta belopp, högst 300,000 kro­nor, i aktier på 1,000 kronor stälda på viss man. Styrelsen, som har sitt säte i Göte­borg, utgöres af advokat L. B. Movig, Fredriksstad, N. A. T. von Sneidern, Göteborg, och tegelbruksföreståndaren Martianus Henriksen i Angered med ingeniör Victor Bäcksin och advokat J. O Lilliehöök, båda i Gö­teborg, till suppleanter.

 

Aktiebolaget Göteborgs porslinsfabrik, som skall drifva fabrik för tillverkning af por­slin och andra lervaror. Aktiekapitalet upp­går till 375,000 kr. och kan utgöra lägst 375,000 kr. högst 1,000,000 kr., fördelade i aktier pa 100 kr., stälda till viss man. Sty­relsen, som har sitt säte i Göteborg, utgöres at Emil Nicanor Fischer, Simon Swartz och N. A. T. von Sneidern, alla i Göteborg, med C. O. W. Wijk, Göteborg, och J. V. Berg, Skallsjö, till suppleanter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vit vågformig porslinskanna med lila syréner på 3 ställen runt om. En porslinsbit ur längst fram på kannan. Lilafärgad stämpel i botten ”Aktiebolaget Göteborgs Porslinsfabrik Dec 16” Hänkel är också vågformig.