”Bärtiden  är nu inne, och blåbär i mängd till omkr. 12 öre litern torgföras, liksom krusbär till omkr. 20 öre litern. Körsbären visa sig däremot sparsamt, och de som utbjudas på Grönsakstorget äro icke synnerligen billiga, hvilket tyder på att bärskörden i är icke kan betecknas som synnerligen god.

Af den mängd blåbär, som under senaste dagarne torgförts, har en betydlig del varit från trakten af Räflanda.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Marknadsliv på Grönsaksorget omkr. 1900. I bakrunden Sahlgrenska Sjukhuset.