1800-talets Göteborg

En behjertad räddningsbragd

”En behjertad räddningsbragd utfördes häromdagen af 19-årige officersvolontären Herbert Jacobsson, son till Öfverstelöjtnant J. vid Första Göta Artillerire­gemente Härvid tillgick enligt M.-P. på följan­de sätt:

En statarehustru, som var syssetsatt med tvätt på en flotte i Säfveån nedanför Bellevue, råkade vid en rörelse falla i vattnet. Hon greps af strömmen och hvirflarne, hviika här äro högst farliga, och ett par personer, som åsågo händelsen, voro ur stånd att göra några räddningsförsök. Emellertid hördes de för­skräckta ropen om hjelp af den unge volontären. Han rusar ned och kastar sig utan be­tänkande i vattnet för att rädda qvinnan, som då var djupt neddragen af hvirfvelströmmen. Han får fatt i henne, men hon sveper i ån­gesten armarne så hårdt om den unge mannen, att båda åro på väg att gå till botten. Nästan i sista stund lyckas han emellertid att göra sig fri, och efter att hafva dykt upp och ned i hvirflarne får den behjertade mannen äntligen fatt i en stake vid stranden och räddar på detta sätt sig och qvinnan. Båda voro natur­ligtvis illa medtagna, räddarens krafter högst uttömda efter den svåra kampen.

Den behjertade ynglingen räddade för icke långe sedan från drunkning en flicka, som fal­lit i vattnet vid Lilla Bommen. Att vid 19 år ha hjelpt två personer ur dödens käftar är verkligen ett vackert rekord.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Parti av Säveån, 1916.