1800-talets Göteborg

Vart vill du resa?

Idag presenteras en samling av annonser från bolag som 1898 kunde ge dig möjlighet att färdas till Amerika eller på lusttur till Uddevalla. Är det något som lockar?

Ur: Göteborgs Aftonblad 13 augusti 1898

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ångaren ”Calypsos” ankomst, landstigningen d 25 juni 1912.