Idag presenteras en samling av annonser från bolag som 1898 kunde ge dig möjlighet att färdas till Amerika eller på lusttur till Uddevalla. Är det något som lockar?

Ur: Göteborgs Aftonblad 13 augusti 1898
Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ångaren ”Calypsos” ankomst, landstigningen d 25 juni 1912.