”En mystisk händelse har i går timat i Frölunda.

En f. d. cigarrhandlare vid namn O. M. Ölander, hvilken numera lär vara arbetsförman och som var boende i huset nr 10 vid Tredje Långgatas, anträffades vid ½ 9 tiden i går morse ligga blodig och sanslös på mar­ken i närheten af Frölunda kyrka. En dräng från en gård i närheten körde mannen till Göteborg där han omedelbart intogs på Sahl­grenska sjukhuset. Här afled han emellertid vid 4-tiden på e. m. utan att ha återfått sansen.

Å kroppen kunde icke upptäckas andra spår af yttre våld än en större blånad vid högra ögat hvarjemte en mängd blod ut­trängt ur näsan.

Huru mannen blifvit brakt i detta tillstånd är ännu höljdt i dunkel. Ölander lär om söndagarne ha brukat begifva sig ut på jakt i stadens omnejd; men någon bössa fanns icke i närheten af den plats, där den döende anträffades. Man har icke kunnat meddela sig med Ölanders anhöriga, som för tillfället icke vistas i staden.

Huruvida ett öfverfall här föreligger eller om Ölander vid ett fall erhållit de dödande skadorna vet man som sagdt ännu icke, men en blifvande undersökning och obduktion å liket torde snart bringa ljus i saken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Västra Frölunda kyrka, Järnbrott år 1955.