1800-talets Göteborg

Fästman rodde över ån…

”Öfvergifven af sin fästman, som i natt rodde öfver Fattighusån till ett annat sällskap, blef en fabriksarbeterska från Lilla Gårda. Gripen af förtviflan kastade hon sig under höga rop efter ”min Emil” i vatt­net för att följa sin trolöse riddare till åns andra strand, där andra flickor lockade den flyktige mannen, som ej tog vidare besked om den ropande sköna i vattnet, utan rodde raskt ifrån henne.

Den stackars öfvergifna flickan blef i sista stund räddad af några tillskyndande personer samt fördes till polisstationen, där hon så småningom lugnade sig, så att hon kunde afföras till sitt hem å Lilla Gårda.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fattighusån (kanalen) ca år 1900.