1800-talets Göteborg

Rivningen av Kungsportsbron inleds idag

I samband med igenfyllandet av Östra hamnkanalen skulle en ny bro byggas över vallgraven och den gamla bron försvann. I en kort notis konstateras att, ”Kungsportsbron är från och med idag afstängd från all trafik, enär rifningsarbetet å bron nu tagit sin början.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Från anläggningen av nya Kungsportsbron (uppförd 1898-1901)