Det fanns inte så mycket som en rad om lokala förhållanden i Göteborgs Aftonblad den 28 september 1898, men det fanns ett par exempel på Göteborgshumor:

”Lojal. Grosshandlaren (till en kontorist som kommer för sent): — Carlsson, klockan är en qvart öfver nio. Har ni någon ursäkt att förebära — eller har ni försofvit er?

Kontoristen: — Det har jag tyvärr — men jag har hela tiden drömt bara om kontoret.

Nedrigt. — Vet du att jag tänkt ta och sätta ett annat namn än mitt eget på mitt dikthäfte.

— Hvilket då?

— Pettersson

Men tänk då på hur många bra menniskor du skadar med det!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sjöförsäkringsaktiebolaget Gauthiod i Göteborg.