”Byggnadsverksamheten i Olskroken har i år varit synnerligen liflig. Icke mindre än l5 hus, med tillsammans 389 bostadslägenheter, hafva där upp­förts, och andra äro under arbete. Med undantag af ett hus, som är af sten, äro alla husen s. k. landshöfdingehus.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Redbergsplatsen mot Ånäsvägen. Längst till vänster Ånäsvägen 4. Till höger Entré till Östra Kyrkogården. Bakom urinoaren eller bekvämlighetsintättningen, skymtar taket på Redbergslids Spruthus.