1800-talets Göteborg

Tomtförsäljning

”Till hvad vi i torsdags meddelade om att Underås tomtaktiebolag till arkitekten Rudolf Steen försålt en större tomtareal kunna vi nu tillägga att denna affär omfattar 900,000 qv,-fot (ca 83 610 kvadratmeter) af bolagets egendomar Underås och Gårda. Priset är icke bekantgjordt. Affären är förmedlad genom stadsmäklare Thure Strömbäck.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt över Gårda från sydost 1901, med Drakegatan i bildens mitt.