”Anföraren för Annedals ligapoj­kar, ynglingen Gustaf Albert Bergman, blef i dag på e m. införpassad till cellfängelset. Han har innevarande år för fylleri, slagsmål m. m. fällts till 100 kronors böter. Härom dagen hade han i sällskap med en annan ligapojke, Oskar Adamson eller Andersson sönderslagit 8 fönsterrutor i Bengtsonska huset, nr 20 Bergsgatan. Adamson är inta­gen i afsöndringsskola.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Frithiof Swensson. Göteborg. Haga 1965, Bergsgatan nr 20.