Att emigrera till USA kunde kanske kännas som en resa till en avlägsen plats, men idag erbjuds en resa till det fruktbara Australien!

Ur: Göteborgs Aftonblad 3 oktober 1898

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Pungbjörn Föremålet helt. ”Koala” el. pungbjörn. Queensland, Australien.