1800-talets Göteborg

Klockarna får löneförhöjning

”Klockarne i Göteborgs territori­ella församlingar, med undantag af Christinæ församling, ha begärt lönehöjning. Kyrkonämnden har beslutit tillstyrka att nämnda tjenstemäns löner matte höjas från och med 1899 för Domkyrkans klockare 2,500 kr. (från 2,000), för Mast­huggets från 1,500 till 2,000 samt i Majomas, Gamlestadens och Haga försam­lingar från 1,500 till 1,750 kronor. (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Tyska kyrkan med Kämpebron under 1890-talet.