1800-talets Göteborg

Olyckshändelse med dödlig utgång

”Timmermannen August Pers­son var i lördags f. m. tillsammans med tre andra timmermän i nybygget å tom­ten n:ris 11 och 12 Linnégatan sysselsatt mod att upphissa bjelkar. Då en bjelke därunder kommit i jemnhöjd med andra våningen, gled han ur längan och träf­fade i fallet Persson i hufvudet så att denne sanslös föll omkull. Kamraterna förde honom strax till sjukhuset, där han genast vid ankomsten afled utan att ha återfått medvetandet. Han var född 1859 och ogift.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild, Linnégatan 9 och 11norrut. Bilden tagen i höjd med Bergsgatan, år 1902.