1800-talets Göteborg

Anders Vilhelm Levgren har avlidit

”En af vård stads mera bemärkta män af den äldre generationen, en man som på sin tid ganska mycket anlitats i allmänna värf, gick i går nr tiden, i det grosshandlaren Anders Vil­helm Levgren då afled å sin egendom Stora Katrinelund, nära 73 är gammal.

Levgren var 1876—78 en af Göte­borgs representanter i Andra kammaren. I flere år var han medlem af stadsfull­mäktige, drätselkammaren, Göteborgs k. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle, kyrkorådet, styrelsen för Slottsskogen och fattigvårdsstyrelsen, stadsrevisor, medlem af styrelsen för Trädgårdsföre­ningen och i styrelsen för Göteborgs or­kesterkassa, i hvilken senare han qvarstod till i fjol.

Han var en kunnig och beläst man. Särskildt intresserad af tonkonsten, var han inom musikaliska kretsar mycket verksam och högt uppburen, bl. a. he­dersledamot i Sundbergska qvartettsällskapet.

Två gånger gift, första gången med en fröken Sinclair, sörjes han närmast af änka, född Dougados, af fransysk här­komst, samt af två söner och två dött­rar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Attman, A., Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, II. Göteborg 1963.