”Ett häftigt oväder med storm och regn i förening utbröt i våra trakter i går afton. På vår stads gator var det på qvällen allt annat än angenämt att taga sig fram. Den sydvestliga stormen hver kring knutame och hvirflade med oberäkneliga kastnin­gar, som omöjliggjorde användandet af paraply mot det stridt nedströmmande regnet. Spårvagnar och droskor voro naturligtvis flitigt anlitade, och hvad särskildt de sistnämnda beträffar motsva­rade tillgången på långt när ej den lifliga efterfrågan. De fleste trafikanterna fingo finna sig i att under det piskande störtregnet vada genom de öfversvämmande gatorna.

Äfven i dag har regnet fortfarit, ehuru mindre ymnigt. Stormen har dess bättre lugnat sig.

Den vackra hösten torde härmed vara slut. Nu kommer den kulna senhösten — och vintern. Brèchen är öppnad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:

damparaply, med fodral. Det är mest sannolikt att detta är ett paraply men det skulle möjligen kunna vara ett så kallat ”en tout case” en kombination avsett att fungera som parasoll i solsken och som paraply i lättare regn.spröt av svartlackad metall, på ett av spröten sitter t en etikett med texten ”Kosmos C.H.R samt en bilden av en bevingad jordgljob. Skaft av ljust fernissat trä, doppsko i gulmetall, krycka av vitt konstmaterial med två svarta ränder närmast skaftet. Skärm av vitt siden som ytterst är randigt. Randningen är som följer : Ikat[grå /vit],vitt,Ikat,svart,Ikat,vitt, Ikat. Två knäppningsband , ett nere vid spröten och ett ca 13 cm högre upp.

Fodralet tillparaplyet är av vit bomullskypert maskinsytt och en svartlackad metallring där paraplyets spets ska sticka ut.