Östra Hamnkanalen mellan Brunnsparken och Lilla Bommen fanns kvar efter att sträckan mot Kungsportsplatsen fyllts igen. Där utspelade sig under lördagen ett mindre drama.

”Rakt i Östra Hamnkanalen åkte i lördags e.m. ett par 8-åriga pojkar å en handkärra, som framsköts med rask fart af deras äldre kamrat. Denne sistnämnde hade på skämt hotat de åkande med att köra ner dem i vattnet, han låtsades vilja göra allvar af hotelsen, men tog ej med i räkningen torgets ganska starka sluttning, hvartill kom att kärran styrdes emot ett par stenpelare, mellan hvilka kettingen hänger så lågt att den ej bjuder något hinder. Ett skri, och så befann sig både kärra, körsven och passagerare i vattnet. Lyckligtvis funno genast behjertade personer tillstädes, hvilka gjorde bruk af räddningsattiraljen, och med tillhjelp af denna uppfiskades snar pojkarne.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra Hamnkanalen och Börsen ca 1895.