Hösten 1898 fanns det möjlighet att köpa tomtmark inom Kommendantsängen och idag visas en av de annonser som då kunde vara synliga i tidningen.

Ur: Göteborgs Aftonblad 23 november 1898

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Djupedalsgatan med nybyggda landshövdningehus på Skansbergets västra sida. I bildens nedre kant Linnégatan.