”Konungens befallningshafvande har fun­nit skäligt ålägga befälhafvarne å ån­gare, som trafikera Göta elf, vid vite af 60 kr. och skyldighet att ersätta all uppkommande skada, att på den sträcka af elfven, som ligger emellan 90 meter från ena sidan till 90 meter å den an­dra af den virkeshandlanden A. Elvin Olsson tillhöriga utanför Tingstad Högen i Backa socken befintliga brygga, gå med minskad fart, som icke får öfverstiga 5 knop.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hisingsbron, 1901. T.h. Löfströmska badinrättningen.