Idag fortsätter vi på temat insändare, ”Från Allmänheten” som lyfter frågan om ligapojkar på Västra Hamngatan.

”Herr Redaktör!

Anhålles vördsammast om plats för nedanstående :

De hvilka bo i husen vid Vestra Hamn­gatan nödgas nu ofta, särskildt om qvällarne, smyga sig hem för att ej riskera att störa de supande och svärjande “ ligapojkar”, som på stadens bekostnad fått sig upplåtna sådana präktiga “stenbänkar”, som de där befintliga. Har icke ordningsmakten obser­verat dessa konvivier? Och finnes ingen lämpligare gata till upplagsplats än just en af de större? Frågar

en antastad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Västra Hamngatan med kanal. Korsningen med Kungsgatan syns efter bron; träden till höger på bilden står på Domkyrkoplan. Under 1890-talet.