1800-talets Göteborg

En antastad på Vestra Hamngatan

Idag fortsätter vi på temat insändare, ”Från Allmänheten” som lyfter frågan om ligapojkar på Västra Hamngatan.

”Herr Redaktör!

Anhålles vördsammast om plats för nedanstående :

De hvilka bo i husen vid Vestra Hamn­gatan nödgas nu ofta, särskildt om qvällarne, smyga sig hem för att ej riskera att störa de supande och svärjande “ ligapojkar”, som på stadens bekostnad fått sig upplåtna sådana präktiga “stenbänkar”, som de där befintliga. Har icke ordningsmakten obser­verat dessa konvivier? Och finnes ingen lämpligare gata till upplagsplats än just en af de större? Frågar

en antastad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Västra Hamngatan med kanal. Korsningen med Kungsgatan syns efter bron; träden till höger på bilden står på Domkyrkoplan. Under 1890-talet.