1800-talets Göteborg

Gatuarbeten 1899

”Byggnads­chefen hemställer:

att en del af Storgatan, som nu är makadamiserad, må beläggas med tuk­tad sten;

att trakten rundt omkring den blifvande Vestgötabanans station vid Lilla Bommen må ordnas, och att gatorna kring godsstationen utläggas. Af den beräknade kostnaden härför, 18,000 kr., skall järnvägen betala 9,100 kr.;

att Fjellgatans körbana fullbordas;

att de mera trafikerade gatornas gru­sade gångbanor snarast möjligt sten­sättas;

att Sturegatan makadamiseras;

att Skånegatan utlägges fram till Korsvägen;

att Vasagatan ordnas utmed stadsbibliotekebyggnaden;

att östra delen af Gullbergs Strand­gata utlägges till full bredd.

 

Slutligen hemställer byggnadschefen att en ny, tyngre ångvält må inköpas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Storgatan, 1889.