”Han ångrade sig. Med sänkt hufvud och gråten i halsen stod muirerihandtlangaren David Laurentius Lundbäck inför domarebordet och betygade så trovärdigt att han hvarken varit full eller ställt till uppträde häromdagen på Masthuggstorget och Andra Långgatan.

Efter en stund ångrade han sig dock och kom igen som den förlorade sonen samt be­kände sina synder hvilka taxerades till 25 kronor.

Slagfärdig måtte barberaren Viktor Wemström vara att döma af hans senaste mandat Han hade härom aftonen utan anledning öfverfallit och tilldelat vaktmästaren vid Stora teatern flere slag i ansiktet.

Han får allt raka bortåt en trehundra kun­der för att tjena in hvad denna malplacerade tilltvålning kostade honom.

Sams kusiner! Stufveriarbetaren Severin Andersson pliktade 20 kr. för att han på Vegagatan öfverfallit och slagit en person, hvars onämnbara vid tillfället remnade i tu stycken.

Flere slag i ansiktet fick en lokomotiveldare här om dagen af stenarbetaren Oskar Em. Mattiasson Stenhammar, som vid tillfället fått litet för mycket till bästa. 40 kronors böter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sjömanshemmet,vid Masthuggstorget, invigt 1896.