Göteborg får barnparkering á lá Holland

Fr. o. m. 2 januari har Göteborg fått en stor ”barnparkering”  — Barngården på Östra Hamngatan 28. Barngården är inrymd i en stor våning på ungefär 1.000 kvadratmeter uppdelad i en mängd mindre och större rum. Initiativtagare är en holländsk fotograf Jef van der Veer, och idén är hämtad från Holland där det redan finns en mängd sådana här barngårdar. 3 kronor per timma och barn kommer det att kosta, lämnar man flera barn sänks priset successivt. En examinerad barnsköterska och några praktikanter kommer att ta hand om dem. I priset ingår också mjölk och smörgåsar. I två rum kommer man att ta hand om de allra minsta och för de större finns ett klipp- och klisterrum. Dessutom finns en liten bio där man kommer att visa Kalle Anka och andra barnfilmer.

Väggarna i alla rummen är dekorerade med färgglada fantasidjur och figurer som till exempel clownen Popi. Två ”mammarum” skall också iordningställas. Dessa är avsedda för mödrar med småbarn som behöver matas eller bytas på, och man behöver inte betala något för att få använda dem.

I ett av rummen kommer det att finnas en spegel och bakom den i ett intilliggande rum kommer psykologi och pedagogikstuderande att studera barnen då de leker. Jef van der Veer kommer också att filma dem och dessa filmer kommer sedan att visas för studenterna, som i sin tur vissa dagar kommer att sjunga och spela med barnen.

Stadsmotorväg ger ny Söder-Väster-led

Ombyggnaden av Hjalmar Brantingsplatsen, ny stadsmotorväg mellan Kungssten och Mölndal via Frölunda samt utbyggnad av Oljevägen till västra Hisingen är några av de viktiga projekt, som Göteborgs byggnadsnämnd principbeslutat. Kostnaderna uppgår till ca 180 miljoner kronor och fördelar sig på många år framåt.

Söder-Västerleden kallar man den 7 km långa stadsmotorvägen som förbinder Mölndal (E-sexan) med Kungssten (Älvsborgsbron). Den är kostnadsberäknad till 100 miljoner kronor och får fyra körfält. Byggstarten är beräknad till 1972. Hela leden får planskilda korsningar i alla punkter. Järnbrottsmotet får inte mindre än fem broar. Man har gått ifrån den tidigare tanken på en jätterondell och i stället fattat principbeslut om ett mot som påminner om en lussekatt. Vid Järnbrott får man inte höja vägbanan för mycket för då får radiomottagarna söder om radiostationen in Algeriet istället för det svenska radioprogrammet. Hela leden får sex filer.

Dagboken:

På bio:


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.