”Ett angenämt vinterväder medförde Trettondedagen i år, hvilket man knappast kunde vänta föregående dag, hvilken utmärktes af regn och slask.

Gårdagen ingick sålunda med några graders frisk kyla vid hög himmel, och solen strålade i all sin prakt från sin uppgång allt intill nedergången. Det var med ett ord ett riktigt julväder, om vi frånse saknaden af snö.

Å stadens promenader och naturligtvis främst i Slottsskogen rådde ett hvimlande lif. På sistnämnda plats firade i syn­nerhet skridskosportens idkare en fröjdefull dag. Endast den stora kälkbacken låg enslig och öfvergifven, ty vi sakna ju som sagdt ännu snöns hvita och glatta täckelse.

I morse förmärktes en ansats till snö­fall, men det synes tills vidare vilja stanna vid ansatsen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vinterbild från slottsskogen med ett antal pojkar och flickor samlats för kälk- och skidåkning, 1910-talet.