En insändare från allmänheten klagar idag över att folk promenerar på skridskobanan.

”Är Slottsskogens stora isbana afsedd till promenadplats eller skridskobana? Denna fråga kan man ha skäl att göra, ty de som där idka skridskosporten äro inte många, och det af den enkla saken att de på stadens enda offentliga isbana ej ha någon plats därtill.

Omkring banan äro de allra yppersta promenadvägar. Kunna inte de promenadlystne hålla sig där och lemna banan till de åkande? Å kälkbanan får ju ingen icke åkande uppehålla sig när den användes.

A.W.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Promenadstig i Slottsskogen (i vinterskrud).